Merry Christmas from Goshen

Attributions: 

#betheONE  #goshenheroesSOAR